Logo ubs ua 5

Загальна інформація

Створено: Вівторок, 21 квітня 2015, 12:42
Перегляди: 23929

Науково-дослідна діяльність є одним з пріоритетних напрямів розвитку Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи».

Університет банківської справи внесений до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави (свідоцтво № 01994 від 17.09.2015 р.).

Університет має кадровий, науковий і науково-технічний потенціал, матеріально-технічну базу, які дозволяють йому здійснювати науково-дослідну роботу на високому рівні, зокрема у сфері економіки, права, інформатики та кібернетики.

Велику увагу Університет приділяє становленню та розвитку наукових шкіл, які проводять фундаментальні та прикладні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України в світі та сталого розвитку суспільства і держави.

Нагороди та відзнаки Університету банківської справи за досягнення у сфері наукової та науково-дослідної діяльності:

Місце Університету банківської справи в міжнародних наукометричних рейтингах:


 Університет банківської справи допоможе:

Університет банківської справи надає платні послуги у сфері наукової та науково-технічної діяльності з: