Logo ubs ua 5

Нормативно-правова база

Створено: Четвер, 03 грудня 2015, 13:40
Перегляди: 16648

Нормативні документи ДВНЗ «Університет банківської справи»

Положення про правила призначення академічних стипендій студентам,аспірантам та докторантам в ДВНЗ «Університет банківської справи»

Штатний розпис ДВНЗ "Університет банківської справи" на 2019 рік (наука)

Штатний розпис ДВНЗ "Університет банківської справи" на 2019 рік (освіта)

 

 


Статут ДВНЗ «Університет банківської справи»

Інститут банківських технологій та бізнесу ДВНЗ «Університет банківської справи»

Львівський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»

Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»

Черкаський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»

 


Наказ ДВНЗ "Університет банківської справи"  від 11.03.2020 р. №36-од "Про організацію освітнього процесу під час карантину"

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти

Положення про навчально-методичне забезпечення освітньої програми

Положення про розробку та сертифікацію дистанційних курсів в ДВНЗ «Університет банківської справи»

Положення про організацію та проведення гостьових лекцій в ДВНЗ «Університет банківської справи»

Положення про відкриті заняття в ДВНЗ «Університет банківської справи»

Положення про організацію освітнього процесу в ДВНЗ «Університет банківської справи»

Положення про конкурсний відбір навчально-методичної літератури для рекомендації до паперового друку в ДВНЗ"університет банківської справи"

Положення про навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни

Положення про екзаменаційні комісії для підсумкової атестації студентів

Порядок запису студентів на вивчення вибіркових навчальних дисциплін

Порядок організації навчання студентів ДВНЗ "Університет банківської справи" за Індивідуальним графіком

Порядок підготовки спільних навчально-методичних матеріалів

«Положення про  порядок проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи» та укладання з ними трудових договорів (контрактів)

Положення про організацію практики здобувачів вищої освіти

Положення про замовлення, отримання, облік, зберігання та видачу документів про вищу освіту та електронних студенстьких квитків

Порядок оцінювання успішності здобувачів вищої освіти

Загальні вимоги до підготвоки та захисту дипломної роботи

Положення про нормування навчального навантаження в ДВНЗ «Університет банківської справи»

Положення «Про розроблення, затвердження, моніторинг, перегляд та закриття освітніх програм та навчальних планів ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Положення «Про порядок визнання результатів навчання  в ДВНЗ «Університет банківської справи», отриманих у формальній та неформальній освіті»

Кодекс академічної доброчесності

Положення про організацію опитувань учасників освітнього процесу, випускників та роботодавців щодо якості освітнього процесу ДВНЗ "Університет банківської справи"

Положення про врегулювання конфліктних ситуацій

Положення про запобігання проявам расизму та сексуальних домагань в ДВНЗ "Університет банківської справи"

Положення про навчально-наукову лабораторію фінансових технологій

 


Закон України «Про вищу освіту»;

Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність»;

Закон України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки»;

Закон України «Про авторське право і суміжні права»;

Положення Міністерства освіти і науки України «Про організацію наукової, науково-технічної діяльності у вищих навчальних закладах III та IV рівнів акредитації»;

Типове положення з планування, обліку і калькулювання собівартості науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт Міністерства освіти і науки України;

Державний стандарт України 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення»;

Державний стандарт України 3973-2000 «Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання науково-дослідних робіт. Загальні положення»

Положення про організацію науково-дослідної діяльності 

Положення про наукові школи

Положення про заходи щодо запобігання академічному плагіату

Положення про захист прав інтелектуальної власності 

Положення про міжкафедральний науковий семінар 

Положення про атестацію наукових працівників

Положення про організацію та проведення наукових заходів


Лист-роз’янення ДВНЗ «Університет банківської справи» щодо дітей, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи, у тому числі діти, які навчаються за денною формою навчання у вищих навчальних закладах

 


 

Положення про розроблення, затвердження, моніторинг, перегляд та закриття освітніх програм та навчальних планів ДВНЗ «Університет банківської справи»

Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті в ДВНЗ «Університет банківської справи»

Положення про запобігання проявам расизму та сексуальних домагань

Положення щодо врегулювання конфліктних ситуацій